Architektonická studie

Studie je počátkem všech prací při návrhu domu. V této fázi se z počáteční představy klienta začíná vytvářet výsledná podoba domu.

Naši architekti svými zkušenostmi vtisknou návrhu tu správnou podobu. Klient je v této části „spoluautorem“ domu, přestože hlavní zodpovědnost a práce leží na architektovi. Klienti často podlehnou dojmu, že studie je jen krásný obrázek, vytvořený na počkání nebo vytažený ze šuplíku. Pokud však pohlédnete do zákulisí, zjistíte, že návrh domu je komplexní a koordinovaný návrh často již v počátku ve spolupráci se specialisty profesí, posuzování kvality vnitřního prostředí, řešení návrhu v souladu s platnými vyhláškami, normami a jinými zákonnými požadavky.

Zodpovědný přístup k návrhu obsahuje také zakomponování stanovisek úřadů a správců sítí, vyhledání a řešení možných problémů ve vztahu k sousedům apod. Cílem je výsledek, který splňuje veškeré výše uvedené požadavky a především vystihuje představy a požadavky klienta. Na této cestě je často třeba hledat, zkoušet a nacházet ta správná řešení.

Výsledkem je „několik“ hezkých obrázků, které ale potřebují čas a spoustu práce, aby mohli vzniknout. Při stavbě domu klient často šetří polovinu života na svůj vysněný dům, další polovinu v něm chce žít. Není dobré podcenit kvalitu projektu, která následně výrazně ovlivňuje i kvalitu vlastní realizace domu.